AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

Nhiều lãnh đạo cấp cao của AmChamVietNam và các thành viên hiệp hội đều góp mặt để chúc mừng tân Tổng Lãnh Sự Mary Tarnowka

Về chúng tôi

NOCNDEAL.com là một website TMĐT. Bằng việc sử dụng lợi thế của thương mại điện tử, hệ thống hoạt động như một cầu nối thúc đẩy giao thương giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và các Doanh nghiệp nước ngoài (Thành viên TPP).