AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

CEO MiphaBros - ông Phạm Hùng Minh giới thiệu sàn TMĐT B2BNOCNDEAL với các thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Mỹ tại Việt Nam.

Về chúng tôi

NOCNDEAL.com là một website TMĐT. Bằng việc sử dụng lợi thế của thương mại điện tử, hệ thống hoạt động như một cầu nối thúc đẩy giao thương giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và các Doanh nghiệp nước ngoài (Thành viên TPP).