AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

AmCham Members' Night - Meet The US Consulate General Key Officers

Bà Mary Tarnowka phát biểu tại sự kiện. Trong bài phát biểu của mình, bà nhấn mạnh về quyền con người và vai trò quan trọng của hiệp định TPP

Về chúng tôi

NOCNDEAL.com là một website TMĐT. Bằng việc sử dụng lợi thế của thương mại điện tử, hệ thống hoạt động như một cầu nối thúc đẩy giao thương giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và các Doanh nghiệp nước ngoài (Thành viên TPP).