Dệt May Việt Nam

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2016 chỉ đạt khoảng 28,5 tỷ USD, thấp hơn dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD và chỉ đạt khoảng 92% kế hoạch. Kết quả này chỉ ra rằng trong bối cảnh xuất khẩu dệt may đối mặt nhiều khó khăn, đang mất cả đơn hàng truyền thống, nếu ngành may mặc nội địa không sớm thay đổi phương thức kinh doanh, dù hội nhập đến cỡ nào cũng không thoát khỏi kiếp làm thuê.

TAG:

Về chúng tôi

NOCNDEAL.com là một website TMĐT. Bằng việc sử dụng lợi thế của thương mại điện tử, hệ thống hoạt động như một cầu nối thúc đẩy giao thương giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và các Doanh nghiệp nước ngoài (Thành viên TPP).